Contacte

ACJ SYSTEMS S.L
(+34) 938 124 941
info@acjsystems.com
c/ Osona, 10 - 08551 - Tona -Barcelona

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que n’és responsable ACJ Systems, S.L.. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per tal d’atendre la seva sol·licitud, sempre d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal i es mantindran mentre no sol·liciti la seva supressió. En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió, o si procedeix, a la limitació o oposició al tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C/ Osona, 10, 08551 Tona (Barcelona) o mitjançant un email a info@acjsystems.com.
...