Túnel desinfecció carros

TÚNEL DESINFECCIÓ DE CARROS

Més que carros de bugaderia

El túnel de desinfecció és una cabina de rentat i desinfecció per  fins a 30 carros per hora i compleix amb les normes d'higiene més estrictes.

El Túnel està disponible per 1, 3 o 5 carros.

Més que carros de bugaderia

Gràcies al sistema de control PLC (fins a 50 programes), la disposició específica dels aspersors i una gamma completa d'opcions, com la bateria de vapor, el Túnel es pot utilitzar per a netejar i desinfectar una multitud de contenidors, recipients i articles.

La cabina de rentat de carros està totalment construïda en acer inoxidable AISI304 i doble cambra per a un millor aïllament.

Està dissenyada com a barrera sanitària: Està preparada per a ser muntada en una paret sanitària i amb dos costats, per a càrrega i descàrrega. La màquina disposa d'un dispositiu d'interconnexió que evita, que totes dues portes, s'obrin al mateix temps; això garanteix i manté la integritat higiènica.

Disposa de guies inferiors d'inoxidable perforades per a una millor evacuació de l'aigua. Aquestes guies són adaptables a diverses mesures de carros.

Disposa de seguretat interior, per a detenir el cicle de la màquina en qualsevol moment.

Disposa d'un sistema  d’extracció de bafs i restes de químics abans d'obrir les portes.

Rampes d'entrada-sortida d’alumini.

(No necessita obra civil).

Opcionals:

Possibilitat de circuït continu amb cadena d'arrossegament de carros, amb opció d'assecat de carros automàtics.

Terminal tàctil a la zona neta.

Descàrrega de carros automàtic amb elevació de rampa interior.

Dues portes automàtiques pneumàtiques, una per la part neta i l'altra a la zona bruta, de manera que mai estan les dues portes obertes al mateix temps, evitant així contaminació entre sales.

© ACJSYSTEMS S.L. 2022